Lindelse Mølle - historie

Historisk rids

Omkring begyndelsen af 1800-tallet opføres en hollandsk mølle på møllebanken ved Lindelse. Den nye mølle er en afløser for en eller måske flere stubmøller, som tidligere har ligget på bakketoppen, hvor der er en glimrende udsigt udover Lindelse Nor.

1808:    Møllens ejer går fallit og en holstensk møllebygger Claus Hendrik Schnohr køber møllen. Det antages at møllebyggeren har stået for opførelsen, og da ejeren ikke har kunnet betale ham, så har møllebygger Schnohr overtaget møllen med videresalg for øje.  

1818:   Lindelse Mølle købes af Leutenant Thor N. Lange

o. 1827:  Møllen ødelægges ved en brand.

1828:   Den nuværende mølle opføres og kaldes "Phoenix Mølle". Møllen bygges af pommersk fyr i planker og brædder. egespån på krop og hat. Omkring døre og vinduer er der påslåede blypladaer. Møllen males med oliefarve.
Omtrent samtidig opføres møllegården med rugbrødsbageri i stuehusets nordvendte kælder.

1833:   Møllen købes af Erich Chr. Fabricius, Candidatus philisophie. Fra denne tid og frem til århhundredeskiftet er folkeholdet på møllen og møllegården fra tre til otte personer udover de frem forskellige ejere i perioden.

1913:    Der installeres en motor (16 HK) i et motorhus på møllens sydside. Møllen er nu ikke længere afhængig af vindforholdene.

1920:   Møllen forsynes med selvkrøjer og selvsvikker.
Bageriet ophører.

O.1920: Der indrettes svinestald i møllegårdens østlænge, vestfacaden ombygges.

O. 1930: En garage opføres mellem stuehuset og nordlængen.

1932: Møllen får tilbygget magasinbygning på vestsiden. Omtrent samtidig beklædes møllen med pandeplader.

1939: Hans Greve Pedersen ansættes som møllersvend.
1946: Møllen købes af Hans Greve Pedersen.
1949: Nuværende ejer (Simon Greve) fødes på Lindelse Mølle.
1957: Nuværende ejer (Jette Greve født Lorenzen) fødes i Bov.(Sønderjylland).
                                                     
1960:   Mølleri er ikke længere et levebrød - og egentlig mølledrift ophører i denne periode.

1965:    Møllen og møllegård bygningfredes.

1974:
   Østlængens og nordlængens tage ødelægges af en storm.

1987:    Møllegården får indstalleret jordvarmeanlæg.

1988:
Møllens motorhus nedrives.
Møllen instandsættes med egespån til erstatning for pandepladerne og en ny omgang samt ny møllehat påsættes samtidig med at der opføres et nyt krøjeværk.

1998
:   Der udarbejdes en arkitektrapport for det videre restaureringsarbejde samt en opmåling af alle møllegårdens bygninger mv.

2009:   Mølle og møllegård får nye ejere: Ægteparret Jette og Simon Greve. Et større restaureringsarbejde og oprydning påbegyndes.
Ved udgangen af 2009 er der nord- og sydgavl samt den sydlige skorstenspibe restaureret.
Den 3. søndag i juni 2009 er møllen for første gang åben for offentligheden i forbindelse med Mølledagen 2009.

2010: Sydgavlen på møllegården færdiggøres med nye vinduer og ny revledør.
Magasinbygningen isættes nye vinduer og ny revledør.
Til afgræsning er ansat 1 får og 1 jersey kalv, som kan ses fra Illebøllevej. 

2011: Mølens Magasinbygning er blevet restuareret med nyt tag samt gennemgribende restaurering indvendig, således at rummet i forbindelse med påsken indvides som lokale for udstilling af møllen gennem tiderne samt salg af møllesokker og møllehuer, mel i egne poser og endelig linoliemaling fra Phoenix Paint.
Indkørsel til møllen