Drama i møllen

De gamle møller var ofte skueplads for dramatiske begivenheder. Her er hvad Langelands Avis skrev d. 2. januar 1863: "I Lindelse Mølle er Nytaarsaften passeret en meget ubehagelig Begivenhed. En conditionerende tysk Bagersvend har nemlig med en kniv stukken en ung Mand fra Lindelse By i den venstre Side, ikke langt fra Hjertet, saa han for Øjeblikket er meget lidende, uden at der dog befrygtes at være nogen Fare for hans Liv. Anledningen til det passerede er os berettet saaledes: Bagersvenden, der i Kortspil havde tabt nogle Skillinger, forlod Selskabet og gik til Sengs; Medspillerne gik noget efter til hans Kammer, for at affordre ham Gevinsten, men istedetfor at erlægge de tabte Skillinger, sprang han ud af Sengen og greb en Kniv med hvilken han bibragte den unge Mand Stikket. Om der imellem de paagjældende har fundet noget forudgaaende Skjensmaal Sted, hvorved Bagersvenden er bleven ophidset, eller om han har været noget beruset, vide vi ikke. Bagersvenden er igaar ført til herværende Arrest."