Lindelse Mølles digt

Lindelse Mølle har sit eget digt, som er skrevet for ca. 80 år siden af Dag Lenard - ikke særlig kendt, men digtet er stadig kendetegnende for møllen og møllegården.

Her har jeg stået i hundred´ år , og skuet mod øst og vest,
mine vinger har sust i vinter og vår, drevet rundt af den fejende blæst;
Jeg maled´ korn til folk og fæ, men slægter kom og gik,
Hos mig fandt man hygge, ly og læ, og gæstfrihed var min skik
.


Andre møllesange

Andre møllesange