Oversigt over møller på Langeland

Langeland er kendt for følgende:
15 bøller (landsbyer f.eks. Illebølle, Fuglsbølle, Klausebølle, Tullebølle) 
15 kirkesogne
15 møller
Der har gennem tiden været flere møller - og tallet har varieret.
Medens bøller og kirkesogne stadigvæk eksisterer, så er antallet af hollandske vindmøller reduceret til følgende
(nævnes fra nord til syd):

Tranekær Slotsmølle
(1844), som er fredet og er i museumsmæssig drift. Møllen drives af et møllelaug og er åben i sommersæsonen samt i december med julemarked.
www.tranekærslotsmølle.dk


Bagenbjerg Mølle, Tullebølle (1860) er i privateje og istandsat i løbet af de senere år af møllejer Ole Petersen.
I forbindelse med møllens 150 års jubilæum i 2010 blev de nye vinger på den ligeledes nye hat indviet.

Bjerreby Mølle, Tullebølle (1819) er fredet og i privateje. Møllen er under restaurering

Rudkøbing Bymølle (1820), er i god stand. Drives af et møllelaug.

Lindelse Mølle (1828), Phoenix Møllen, er fredet. Privateje.


Skovsgaard Mølle (1836), Hennetved, er fredet og ejes af Danmarks Naurfredningsforening. Åben i skolernes sommer- og efterårsferie. Er intakt og er drift når vindforholdene tillader det.

Søndenbro Mølle (1868). Privateje og bruges som sommerhus. Er intakt.

Strynø Mølle (1834) er intakt og velholdt.