Beskrivelse af Lindelse Mølle/Phoenix Mølle

Lindelse Mølle/Phoenix Mølle

 

Lindelse Mølle står på en lille bakke og gemt bag lidt træer, nogle kilometer syd for Langelands 'hovedstad' Rudkøbing. 

Lindelse Mølle eller "Phoenix Mølle" opførtes efter en brand i den gamle mølle. Ejeren der var digteren Thor Langes far, syntes møllen opstod i en ny og flottere skikkelse, ligesom Fugl Phoenix, og kaldte den "Phoenix Mølle". Flot har den nye mølle da også været. Den var spånbeklædt og malet med oliefarve. Vindueskarmene var beklædt med blyplader. Enden af vingeakslen var beslået med kobber og ægte forgyldt. Vingerne var på 36 alen og sejlene var af russisk dug. Galleriet var belagt med egeplanker og der var 5 kværne. I sandhed en imponerende mølle. 


Fakta om møllen:

  • Hollandsk vindmølle med galleri.

  • Undermølle i grundmur på fundament af kampesten.

  • Ottekantet overmølle i træ beklædt med spån.

  • Hatten er bådformet og beklædt med spån.

  • Vingerne havde oprindelig hækværk og sejl, men i 1920 fik møllen monteret selvsvikker og vindrose.  

  • Vingerne står endnu som nøgne bjælker.

  • Møllen krøjer med vindrose

  • Restaureret i perioden 2000-2002

  • Bygget som kornmølle og i drift indtil 1970

  •  Mølle og møllegård er fredet i 1965


Møllens indretning 

1. Vognport: Her kørte bønderne hestevogne og fik det hejst kornet op til næste etage:
2. Broloft: Her står melsigte, grutningskværn, fyldningsstudse til at fylde kornsække med malet korn samt hejseværk, som kunne bringe kornet op helt op til 5. etage.
Her er også den oprindelige hovedindgang til møllen.Tidligere har den været en bro over til møllegårdens loft,  der fungerede som kornlager. På Lindelse mølle er der fra broloftet til kværloftet en personelevator, der kunne bruges af møllersvendene for at komme hurtigt op og ned uden at skulle bruge trappen.
3. Kværnloft:   Her er bevaret 3 kværne samt 1 valsestol til at valse havre til hestene. Fra kværloftet er der udgang til omgangen, hvorfra man kan tilse vingerne samt nyde den fantastiske udsigt med hav til øst og vest.
4. Stjernehjulsloft: Her er de imponerende tandhjulsdrev 5 stk,som driver alle kværne, hejseværker mv. Fra dette loft kommer man til:
5. Lorrisloft: Her var tidligere bomme og hejseværker samt lager af korn, der skulle males. Det hejses ned til kværnloftet eller hældes i særlige tragte og rørsystemer direkte til kværnene.Det var også her at mlleren tolde - dvs. tog sin betaling for at malekornet. Dette foretoges med særlig toldekop, der svarede til ca. 8 %. Møllerne måtte indtil 1920 ikke modtage kontant betaling for at male korn. Herfra er der opgang til sidste loft:
6. Hatloftet, som huser vingeaksel, hathjul og kronddrev. 
På hatten var var krøjeværket fastgjort. Desuden findes også i forbindelse med krøjekrans og hatten vindrosen udvendig.